Samordningsgruppen

Vill du planera och genomföra Ungdomstingen tillsammans med andra unga?

Samordningsgruppen är arrangörer av Ungdomstinget. De gör allt från att bjuda in föreläsare och föreningar, planera workshops, fixa det praktiska och se till att allt fungerar kring bidragsansökningar.

Gruppen består just nu av ca 15 unga mellan 16-20 år och den är öppen för alla unga som vill vara med. Vi jobbar ständigt med att Samordningsgruppen ska vara ett kul och inkluderande sammanhang där alla ska känna sig välkomna. Gruppen träffas en gång i veckan, men det är helt okej att komma mer sällan.