Ungdomsting

Ungdomstinget är vårt äldsta forum där vi välkomnar alla mellan 12-25 år.

Ungdomstinget är ett forum där vi välkomnar alla mellan 12-25 år. Forumet planeras och genomförs av unga själva och det är öppet för alla att vara med. Ungdomstingen sker på skoltid, oftast förmiddagar och innehåller föreläsningar, workshops och möjlighet att träffa organisationer, föreningar, politiker, tjänstepersoner och unga från andra skolor i Lund.

Är du nyfiken på hur Ungdomstingen går till? Kolla in filmen från vårt sextionde Ungdomsting: