Om det ungdomspolitiska programmet

Det ungdomspolitiska programmet beskriver inriktningen för ungdomsarbetet i Lunds kommun från och med augusti 2018 då programmet antogs av kommunfullmäktige. Programmet talar om vad de verksamheter som riktar sig till ungdomar ska sträva efter, vilka områden som särskilt behöver utvecklas och vilka grupper som ska prioriteras.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i februari 2017 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt ungdomspolitiskt program för Lunds kommun. Programmet ska utgöra ett långsiktigt strategiskt styrdokument som beskriver hur Lunds kommun arbetar med ungdomspolitiska frågor samt hur verksamheten ska utvecklas från och med 2018. 

Framtagandet av förslaget har skett under perioden februari till oktober 2017. Arbetet har letts av kultur- och fritidsdirektören. Arbetsprocessen har inkluderat flera förvaltningar och ungdomars egna synpunkter har inhämtats i samverkan med Lunds ungdomsting och inflytandecaféer, samt den öppna ungdomsverksamheten.

Efter remissrundan kom ett nytt, omarbetat förslag att behandlas av kultur- och fritidsnämnden våren 2018 som därefter lämnades vidare till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Under relaterad information kan du läsa ungdomspolitiskt program för Lunds kommun antaget av kommunfullmäktigte den 30 augusti 2018