Organisation

Ungdomspolitiken är en del av kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun men har ett kommunövergripande uppdrag med att inkludera ungas inflytande och delaktighet i alla kommunens förvaltningar.

Ungdomsombud
På Ungdomspolitiken jobbar unga vuxna i rollen som Ungdomsombud. Syftet är att fungera som en länk mellan unga och kommunen genom att själva vara en del av målgruppen. Ungdomsombuden jobbar både strategiskt och operativt för att stötta, stärka och skapa inflytande och egen organisering för unga i Lund.

Lunds kommun

Telefonnummer, växel
046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun, Box 41,
221 00 Lund

Epost
kultur-fritid@lund.se

Besöksadress
Stora Södergatan 47, Lund