Organisation

Ungdomspolitiken är en del av kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun men har ett kommunövergripande uppdrag med att inkludera ungas inflytande och delaktighet i alla kommunens förvaltningar.

Ungdomsombud
På Ungdomspolitiken jobbar unga vuxna i rollen som Ungdomsombud. Syftet är att fungera som en länk mellan unga och kommunen genom att själva vara en del av målgruppen. Ungdomsombuden jobbar både strategiskt och operativt för att stötta, stärka och skapa inflytande och egen organisering för unga i Lund.

Ungdomspolitiken: 

Adress: Stora Södergatan 47, Lund

Ungdomsombud: Fanny Holmberg

Enhetschef: Anna Sigurgeirsdottir