Historia

Sedan 2003 har vi jobbat med inflytande och delaktighet. Här kan du läsa mer om hur allt startade.

Ungdomspolitiken är en expansion av Lunds Ungdomsting, vårt äldsta inflytandeforum som fortfarande är en stor del av vår verksamhet. Det fick sin början våren 2002 då ungdomar, politiker och tjänstepersoner från Lunds kommun träffades på skånska ön Ven för en framtidsverkstad. Målet var att diskutera fram hur ungdomsinflytandet i Lund kunde förbättras. En av de idéer som kom upp var att bilda ett Ungdomsting. Det första Ungdomstinget hölls sedan i september 2003 och på det beslutade ungdomarna själva hur de ville att deras Ungdomsting skulle se ut.

Sedan dess har Ungdomsting ägt rum två-fyra gånger per år. Ungefär 200 ungdomar brukar delta, och i allmänhet kommer några olika personer från varje skola i Lunds kommun. Varje Ungdomsting börjar med ett stormöte där deltagarna röstar om vad Ungdomstinget ska göra i framtiden och med sina pengar. Varje Ungdomsting har också ett tema. Tidigare teman har till exempel varit antirasism, hälsa, skola och kärlek. Efter stormötet fortsätter tinget med workshops, diskussioner eller föreläsningar på temat i fråga. Här kan du läsa mer om hur Ungdomstinget fungerar.

Vid sidan av Ungdomstinget växte det fram olika utskott där unga kunde träffas regelbundet och arbeta med frågor och projekt som de var intresserade av. Tidigare har det exempelvis funnits miljöutskott, idrottsutskott, jämlikhetsutskott, internationellt utskott, med flera. Utskotten kunde sedan samlas på Ungdomstingen och hålla workshops eller söka pengar för projekt. 

Ett utskott, Samordningsgruppen, startades med ansvar för att planera och genomföra Ungdomstingen och knyta ihop de olika utskotten. Idag är Samordningsgruppen det största och mest aktiva utskottet, och det är med dem vi diskuterar viktiga frågor som inte ryms eller hinns med på Ungdomstingen. Här kan du läsa mer om Samordningsgruppen och hur du går med om du är intresserad av att engagera dig ytterligare. 

Idag har Ungdomspolitiken växt till betydligt mer, och vi arbetar kommunövergripande med att ge unga inflytande i olika processer. Två inflytandeforum har tillkommit, Inflytandecafé och Elevrådsdag, och vi är ofta ute på skolor och håller workshops och informerar om hur du som ung kan påverka i den lokala demokratin. Sammanfattningsvis tog unga, politiker och tjänstepersoner gemensamt iniativ till Lunds Ungdomsting, ett forum som sedan växte till den kommunala verksamheten Ungdomspolitiken, vilken fortfarande drivs av unga, för unga.