Barnkonventionen, ungdomspolitiken

Ungdomspolitiken i Lund jobbar utifrån Barnkonventionen och har också i sitt uppdrag att sprida kunskap om konventionen i kommunen.

Har du koll på Barnkonventionen? Det är en konvention som rör rättigheter för alla personer som är under 18 år.  Den handlar om allt från barn och ungas rättigheter när det  gäller inflytande och delaktighet till att de har rätt till lek, vila och fritid. 

Totalt så består Barnkonventionen av 54 artiklar! Här nedan kommer några som vi på Ungdomspolitiken tycker är extra viktiga och som vi jobbar mycket med.

§12 ”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. […]”

§13 ”Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.”

§15 ”Barn har rätt att starta och delta i föreningar och organisationer.”

 

Vill du läsa mer? Surfa in på Rädda Barnens hemsida och läs om alla artiklarna!