Alla unga

Under 2015 och 2016 har vi jobbat med projektet Alla unga som handlar om att särskilt inkludera unga som går i särskola.

I Alla Unga är målet att skapa plattformar där även unga med intellektuell funktionsvariation, eller de som går i särskola, kunde påverka och göra sin röst hörd, samt att på olika sätt nå ut med information till särskoleeleverna. Nyckelord i projektet blev delaktighet, inflytande och demokrati – på elevernas villkor.

Som de flesta projekt började Alla Unga smått. Några idéer och tankar knöts samman och långsamt började ett mer konkret arbete byggas upp. Men när vi dök djupare ner i frågan insåg vi att hålet som fanns var alltför stort för att fyllas med några enkla och kortsiktiga åtgärder. Snart slog projektet rot på riktigt, och tack vare det projektstöd som Alla Unga fick från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kunde också projektet bli verklighet.

Under projekttiden har vi startat lärarnätverk, anordnat Inflytandecaféer, jobbat med grafisk facilitering, utbildat Demokratihjältar, skrivit medborgarförslag och mycket mer.
Nu har projektet utökats vilket gjort att fler och fler blir nyfikna på hur vi gjort för att starta, driva och genomföra Alla Unga. Det är också därför vi har skrivit det här metodmaterialet.

Här vill vi dela med oss av våra tankar och erfarenheter samtidigt som vi hoppas att vi ska så ett litet frö hos er – ett frö som kan så tankar om hur viktigt det är att arbeta med tillgänglighet och delaktighet för ALLA unga. I fliken till vänster kan du läsa vår bok - Alla unga - ett metodmaterial om inflytande och delaktighet för unga med intelektuell funktionsvariation.

Projektet har pågått under två år, 2015 och 2016 med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Artiklar om projektet

2017
Särskoleelever bygger åsiktsskulpturer med politiska budskap
20 april 2017, Sydsvenskan

Kan Inflytandecaféer och demokratihjältar få oss att må bättre?
28 februari 2017, Arbeidsliv i Norden

2016
"Kul att peppa andra"
3 november 2016, Sydsvenskan

Inflytandecaféerna får en fortsättning
26 oktober 2016, Skånska dagbladet

Demokratihjältar taggar unga att engagera sig
26 oktober 2016
, Sveriges Radio, P4 Malmöhus

Alla unga i Lund släpper en bok
30 juni 2016, Sydsvenskan

Lundaidéer sprids i bokform
20 juni 2016, Lokaltidningen Lund

Här går en makthavare
13 maj 2016, Specialpedagogik, Lärarförbundet

Kärlek var temat för Lunds särskoleelever
3 mars 2016, Skånska dagbladet

 

2015
Inflytande för alla
3 oktober 2015, Skånska dagbladet

Välbesökt Inflytandecafé för alla
6 oktober 2015, Lokaltidningen Lund