Om ungdomspolitiken

Ungdomspolitiken är en kommunal verksamhet som jobbar för ungas möjligheter till inflytande och egen organisering i Lunds kommun.