Klimathack Lund

Vill du vara med och utveckla innovativa idéer som kan bidra till en hållbar stad? Vill du få möjligheten att få din idé presenterad för politiker, tjänstepersoner och företag i Lund och bli en del i framtagandet av strategin för ett klimatneutralt Lund? Då har du kommit helt rätt!

 

Under 2020 anordnar Lunds kommun och Naturskyddsföreningen hackathons med olika teman som rör en hållbar samhällsutveckling. Ungdomar i Lund bjuds in att delta och utveckla innovativa idéer som kan bidra till en hållbar stad. Idéerna presenteras för politiker, tjänstemän och företag i Lund och blir en del i kommunens arbete för ett klimatneutralt Lund. Det kommer även delas ut fina priser för bästa idé vid varje hackathon.

I projektet samarbetar Lunds kommun samarbetar med forskningsinstitutioner, designbolag och ideella aktörer med målet att ta fram en handlingsplan med insatser som kan bidra till att Lund blir en klimatneutral stad till år 2030.

Vad är ett hackathon?

Ett hackathon är en form av event för idéutveckling. Att "hacka" något betyder att komma på innovativa lösningar eller hitta kluriga genvägar i ett system som man vill förändra. Det kan exempelvis vara tekniska system, marknader, livsstil eller en organisation. Ofta sker arbetet i gruppform, där var och en av arbetsgrupperna arbetar med en idé de är intresserade av. Ett hackathon är tidsbegränsat och avslutas ofta med att teamen presenterar sina idéer för varandra och eventuellt en jury.

Hack #1: Cirkulär ekonomi - Avklarat

Hack #2: Mobilitet. Datum: 27:e november
Plats: Dalby fritidsgård. 

Målgrupp: Högstadieungdomar från Nyvångsskolan. 

Hack #3: Energi. Målgrupp: Gymnasiet. Plats: Gymnasieskolan Vipan. Datum ej satt. Mer information kommer.

Fakta och inspiration inför hacket 

Eventet på facebook

Naturskyddsföreningens material kring cirkulär ekonomi:
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/klimathack/material