Ungdomspolitiken

Vi hjälper dig, som är 12-25 år, att få ökat inflytande och delaktighet. Genom olika arrangemang får du hjälp med hur du kan påverka, driva projekt, söka pengar eller engagera dig i det du brinner för.

Vi arbetar för att alla unga ska få göra sin röst hörd och ha inflytande i både små och stora frågor. Läs mer om våra arrangemang via länkarna under.

Våra evenemang

Kontaktuppgifter:

Ungdomsombud: Jonas Al-Shaykhly

Telefon: 046-359 98 25