Ungdomspolitiken

Ungdomspolitiken är en kommunal verksamhet som jobbar för ungas möjligheter till inflytande och egen organisering i Lunds kommun.

Vi skapar olika forum och former för att unga mellan 12-25 år i Lund ska få göra sina röster hörda. Hos oss kan du få stöd i hur du kan gå tillväga för att påverka, driva projekt, söka pengar eller det där andra som du brinner för.


Vi arbetar för att alla unga ska få göra sina röster hörda och ha inflytande i både de små och stora frågorna.