Projektbidrag

Syftet med bidraget är att stärka och utveckla demokratin i samhället och demokratiska värderingar hos unga genom att skapa möjligheter att organisera sig utifrån sina egna idéer, intressen och förutsättningar.

Bidraget innefattar ungas egen organisering inom såväl kultur, idrott som samhällsengagemang.

Vem kan få bidraget?

Du kan få projektbidrag om projektet:

 • har anknytning till Lunds kommuns område eller till kommunens medlemmar

anordnas av unga i åldrarna 13-25 år

Du kan inte få projektbidrag om projektet:

 • gynnar enskilda personers ekonomiska intressen
 • syftar till välgörande ändamål
 • anordnas av kommunala verksamheter
 • använder bidraget till inköp av livsmedel
 • använder bidraget till investeringar i utrustning

Bedömningskriterier
Följande projekt prioriteras

 • Projekt som tydligt initieras, planeras och genomförs av, för och med unga.
 • Projekt som är öppna för alla unga och gagnar ett flertal unga i Lunds kommun.

När vi pratar om din ansökan så tittar vi på detta.

 • Är du/ni som söker och leder projektet mellan 13-25 år?
 • Du som ansöker ska ha anknytning till Lunds kommun.
 • Hur tror vi att projektledarna kommer att växa genom projektet?
 • På vilket sätt är projektet bra för er som söker och för de som är deltagare i projektet?
 • Bidraget fördelas så jämnt som möjligt mellan områdena kultur, idrott och samhällsengagemang

- Att ha anknytning betyder att du ska bo, studera eller jobba i Lunds kommun.
- Personer som bor i andra kommuner kan ansöka om de tänker genomföra projektet i Lunds kommun.
- De flesta som är deltagare i projektet ska också ha anknytning till Lunds kommun.
- Med deltagarna i projektet, menar vi de som är med på aktiviteten.
- Projektledare är den som leder projektet, den som kom på idén. Det kan vara en person eller en grupp personer. Projektledarna ska alltid skriva namn, e-post och/eller mobilnummer så att vi kan kontakta dem med eventuella frågor.

Så ansöker du

För att ansöka om projektbidrag använder du en digital tjänst som du hittar i rutan för relaterad information längre ner på sidan. Om du vill så kan du ansöka om lösenord och då kan du följa ditt ärende under handläggningen.

Är ni en förening som redan är registrerad så loggar ni in och gör er ansökan. Om ni är en förening och inte finns registrerade så kan ni registrera er och ansöka om lösenord för tjänsten via en e-tjänst som också finns i rutan för relaterad information.

Om du vill ha bra hjälp med ditt projekt eller ansökan så kan du kontakta någon av kommunens fritidsledare.

Här hittar du dem https://ungilund.se/Fritidsgardar/

Så redovisar du

Om ditt projekt beviljas stöd får du information och vägledning av kultur- och fritidsförvaltningen om hur du redovisar. Redovisning skall vara inne senast två månader efter projektet är avslutat. Skicka redovisningen till Jörgen Wellsten eller om du har inloggningsuppgifter så kan du ladda upp den på bidragssidan själv.

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson:
Jörgen Wellsten 
E-post: jorgen.wellsten@lund.se
Telefon: 046-359 51 81

Vi arbetar ständigt med vår värdegrund

Så här arbetar vi med vår Värdegrund

Exempel på projektansökning

Här hittar du ett antal exempel på hur en projektansökning kan se ut!