Bidrag

Projektbidrag och föreningsbidrag
För att stötta dig som är ung har kultur och fritidsförvaltningen i Lund två olika bidrag: projektbidrag och föreningsbidrag. Du hittar ansökan och mer information om bidragen under fliken längst ner på denna sidan.


Sök pengar från Ungdomstinget
På Ungdomstinget delar vi varje år ut 130 000 kr till projekt som unga genomför för andra unga. Innan ungdomstinget skriver du en ansökan som skickas till något av ungdomsombuden, sen presenterar du ditt projekt för alla som är på ungdomstinget och sedan får alla som är mellan 12-25 år rösta för om projektet får pengar eller inte. Ansökan och mer information hittar du här.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun, Box 41,
221 00 Lund

Epost
kultur-fritid@lund.se

Besöksadress
Stora Södergatan 47, Lund