Ungdomspolitiskt program

Tyck till om förslaget till ungdomspolitiskt program för Lunds kommun!

Med detta brev vill kultur- och fritidsnämnden ge er möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till nytt ungdomspolitiskt program för Lunds kommun.

Om det ungdomspolitiska programmet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i februari 2017 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt ungdomspolitiskt program för Lunds kommun. Programmet ska utgöra ett långsiktigt strategiskt styrdokument som beskriver hur Lunds kommun arbetar med ungdomspolitiska frågor samt hur verksamheten ska utvecklas från och med 2018.

Framtagandet av förslaget har skett under perioden februari till oktober 2017. Arbetet har letts av kultur- och fritidsdirektören. Arbetsprocessen har inkluderat flera förvaltningar och ungdomars egna synpunkter har inhämtats i samverkan med Lunds ungdomsting och inflytandecaféer, samt den öppna ungdomsverksamheten.

Efter remissrundan kommer ett nytt, omarbetat förslag att behandlas av kultur- och fritidsnämnden våren 2018, för att därefter lämnas vidare till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Vill du tycka till?
Du som vill lämna synpunkter på förslaget till ett nytt ungdomspolitiskt program så önskar vi ditt svar senast den 9 februari 2018 till Stora Södergatan 47, 222 23 LUND, alternativt till
kultur-fritid@lund.se

Formulera ställningstagandet tydligt och skriv gärna kortfattat för att underlätta remissammanställningen. Ange också gärna avsnittets rubrik eller numret på sidan där avsnittet finns.

Bild för - Ungdomspolitiskt program

Ungdomspolitiskt program

Här är remissversionen av det ungdomspolitiska programmet för Lunds kommun! Läs det som ligger till grund för det nya ungdomspolitiska programmet och ge oss feedback. Din åsikt är viktig!

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun, Box 41,
221 00 Lund

Epost
kultur-fritid@lund.se

Besöksadress
Stora Södergatan 47, Lund