Kontakt

Fanny Holmberg 
Ungdomsombud
E-post: fanny.holmberg2@lund.se

Flaktrim Hani
Ungdomsombud
E-post: flaktrim.hani@lund.se

Anna Sigurgeirsdóttir
Enhetschef för stöd och strategi
E-post: anna.sigurgeirsdottir@lund.se

Lunds kommun

Telefonnummer, växel
046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun, Box 41,
221 00 Lund

Epost
kultur-fritid@lund.se

Besöksadress
Stora Södergatan 47, Lund