Ungdomsting

Ungdomstinget är vårt äldsta forum där vi välkomnar alla mellan 12-25 år.

Ungdomstinget är ett forum där vi välkomnar alla mellan 12-25 år. Forumet planeras och genomförs av unga själva och det är öppet för alla att vara med. Ungdomstingen sker på skoltid, oftast förmiddagar och innehåller föreläsningar, workshops och möjlighet att träffa organisationer, föreningar, politiker, tjänstepersoner och unga från andra skolor i Lund.

Varje år delar Ungdomstinget ut 130 000 kr till ungas egna projekt, enda kravet är att det ska vara ett projekt av unga och för unga samt vara öppet för flera unga.

Är du nyfiken på hur Ungdomstingen går till? Kolla in filmen från vårt femtionde Ungdomsting:

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun, Box 41,
221 00 Lund

Epost
kultur-fritid@lund.se

Besöksadress
Stora Södergatan 47, Lund