Inflytandeforum

Vi tror på att erbjuda flera olika forum för att så många unga som möjligt ska känna sig välkomna att delta. Du kan läsa mer om våra olika forum i menyn till vänster.

Vi erbjuder tre olika inflytandeforum; Ungdomsting, Inflytandecaféer och Elevrådsdagar. Det innebär fyra olika tillfällen per termin där du som ung får möjlighet att delta i olika processer, workshops, träffa politiker och jänstepersoner, hitta föreningar att engagera dig i och träffa unga från skolor runt om i Lund.

Lunds kommun

Telefonnummer, växel
046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun, Box 41,
221 00 Lund

Epost
kultur-fritid@lund.se

Besöksadress
Stora Södergatan 47, Lund