Hjälp och stöd

För dig som är barn eller ung. Här har vi samlat råd och tips till dig som är barn eller ung om vart du kan vända dig ifall du behöver hjälp.

Anonymt stöd för barn och unga

Ibland är det skönt att få prata med en vuxen utan att säga vem en är. Här är tips på vart du i så fall kan vända dig:

BRIS
Barnens rätt i samhället. Telefonnummer 116 111. Du kan ringa, maila eller chatta med vuxna på.
https://www.bris.se/

Tjejjouren:
Du kan ringa, chatta eller maila med unga och vuxna på Tjejjouren.
https://tjejjouren.se/

Tjejjouren i Lund
Vi på Tjejjouren i Lund finns här för dig på chatt, telefon och mail. Du kan vara anonym och allt du berättar stannar hos oss.
https://www.tjejjourenilund.se 

Killfrågor:
På Killfrågor kan du chatta med unga och vuxna.
https://killfragor.se/om-killfragor

Jourhavande kompis:
Du kan chatta med unga på jourhavande kompis som drivs av Röda Korsets ungdomsförbund.
https://rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis/

Tilia:
På Tilia kan du chatta om att må psykiskt dåligt.
https://teamtilia.se/

Föräldrar som inte mår bra

Maskrosbarn:
På Maskrosbarn kan du chatta med vuxna om hur det är att leva med en förälder som inte mår bra.
https://maskrosbarn.org/

Kränkningar på nätet

Ecpat stödlinje:
Ger hjälp och råd om sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL för dig under 18 år.
https://www.ecpat.se/stodlinje

Kränkt.se:
På Kränkt.se hittar du Datainspektionens fakta och råd om vad du kan göra ifall du blivit utsatt på nätet.
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/oschysst-behandlad-pa-natet/

Hat och extrema åsikter

Orostelefonen om radikalisering
Vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna.
Hedersrelaterade frågor. Ring 020-100 200 anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd.
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/orostelefonen/

Kärleken är fri chatt:
Chatten Kärleken är fri är till för dig som är barn eller ung. Du kan fråga om allt kring: hedersrelaterat förtryck och våld, begränsningar, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap, och könsstympning.
https://karlekenarfri.se/for-dig-som-ung/hur-far-jag-hjalp/chatt-jour/

Information för barn och unga

UMO- Ungdomsmottagning på nätet
UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.
https://www.umo.se/

Appen Safe Place:
Safe Place är ett en app som kan vara ett stöd när du är orolig, stressad, har ångest eller svårt att sova.
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/centrum/safe-place/

Ung utan uppehållstillstånd:
Här har vi samlat viktig information till dig som bor i Sverige utan uppehållstillstånd eller "papper".
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/barn-och-unga/papperslos/

Dina rättigheter som barn
Du som är under 18 år räknas fortfarande som ett barn i den mening att du har särskilda rättigheter enligt Barnkonventionen. Vet du vilka dina rättigheter är?
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/barn-och-unga/dina-rattigheter-som-barn/

Allt du behöver veta om socialtjänsten:
https://kollpasoc.se/

Barnombudsmannen:
En statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter.
https://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/

Dags att prata om:
På Dags att prata om finns saklig information om våld mot barn, sexuella övergrepp mot barn och om att ha skilda föräldrar som inte kommer överens.
https://dagsattprataom.se/

Jag vill veta.se:
På jag vill veta.se kan du läsa om vad som är ett brott och hur du kan få hjälp om du varit med om ett brott. Det finns också information om vad som händer när man anmäler och om det blir rättegång.
https://www.jagvillveta.se/

Unga Vuxna Lund:
En mottagning för dig mellan 16 och 29 år och mår dåligt och behöver stöd eller hjäp. Mottagningen även föreläsningar eller kurser som kanske kan vara intressanta för dig. Läs mer på https://www.lund.se/ungavuxna

Mariamottagningen Mellersta Skåne Lund:
En mottagning för dig som är under 24 år och har problem med alkohol eller andra droger. Mottagning vänder sig även till den unges föräldrar och närstående. Läs mer på https://www.lund.se/mariamottagning