Mötesplats Klostergården

Den öppna ungdomsverksamheten på Klostergårdens fritidsgård vänder sig till alla i årskurs sex till 25 år, verksamheten har hög grad av delaktighet och stort inflytande samt bedriver ett aktivt värdegrundsarbete.

Verksamheten ska främja ungas hälsa, drivkrafter och intressen samt skapa en arena för informellt lärande. Verksamheten samverkar brett och stödjer ungas egen organisering.

Genom Fritid Lunds "Unga leder unga" bidrag kan du söka pengar för att förverkliga dina önskemål och fritidsbehov. Det kan t.ex. vara att starta en förening eller genomföra ett arrangemang. Grundtanken med detta är att ungdomar skapar möjligheter för andra ungdomar. Vill du veta mer om detta så kontakta oss. Vi använder oss av Facebook för information om öppettider och arrangemang.

Om Mötesplats Klostergården

Mötesplats Klostergården har både fritidsgård och bibliotek i samverkan. Olika evenemang kan vara på andra platser beroende på arrangemang och önskamål. Mötesplatsen samverkar med många parter på Klostergården som t.ex. Klostergårdsskolan, friskolorna, Helgeandskyrkan, Byalaget samt föreningslivet. Här finns också möjlighet för föreningar att hyra in sig på vissa tider i mötesplatsens lokaler.

Kontaktuppgifter:

Adress: Nordanväg 11, Lund

Telefon: 046-359 51 95

Verksamhetsledare: Agneta Rangin

Lunds kommun

Telefonnummer, växel
046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun, Box 41,
221 00 Lund

Epost
kultur-fritid@lund.se

Besöksadress
Stora Södergatan 47, Lund