Fritidsgårdar

Verksamheten, som vänder sig till målgruppen 12-25 år, ska möta ungdomarna där de befinner sig.
Fritidsledare arbetar mobilt och flexibelt för att nå fler unga på fler arenor än tidigare, såväl dagtid som kvällar och helger. Ett antal fasta mötesplatser byggs upp tillsammans med unga utifrån deras intressen. 

Lunds kommun

Telefonnummer, växel
046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun, Box 41,
221 00 Lund

Epost
kultur-fritid@lund.se

Besöksadress
Stora Södergatan 47, Lund