Fritid Veberöd

På Veberöds fritidsgård är du som är mellan 12-25 år välkommen att ta del av vår verksamhet. Här bedriver vi ett aktivt värdegrundsarbete tillsammans med våra besökare. Vi arbetar för att främja ungas hälsa och du som besöker oss ska känna delaktighet i verksamheten. Fritidsledarna är utbildade i ELD, en metod som medvetandegör det dagliga lärandet och omvandlar erfarenheter till kompetens. Du som driver aktiviteter eller arrangemang på gården har möjlighet att få ett kompetensbrev.

Om Fritid Veberöd

Här kan du delta i gruppverksamheter likväl som dropp- in aktiviteter. Det finns fritidsledare som kan hjälpa till att förverkliga dina idéer och önskemål genom att söka Fritid Lunds "Unga leder unga" bidrag. Du och dina vänner kan dessutom få hjälp och stöttning att starta en ungdomsförening utifrån era intressen.

I våra lokaler finns bland annat musikstudio, keramikrum och ugn, gym och föreningslokal att ta del av. Förutom detta har vi ett Café som erbjuder ett ekologiskt sortiment. Du kan även hitta oss på Svaleboskolan mellan klockan 11-13 tisdag-fredag.

Kontaktuppgifter:

Adress: Rektorsgatan 11, Veberöd

Telefon: 046-359 67 81

Verksamhetsledare: Daniel Frid