Kamratkortet - betala för en, ha kul tillsammans!

Bild för - kamratkort 2019.jpg

Med kamratkortet kan personer med en funktionsnedsättning gratis ta med sig en stödperson till kultur- och fritidsverksamheter i Lund med omnejd. Kortet är personligt och innehavaren väljer själv vem som ska följa med. Anställda stödpersoner får följa med, men tanken är att kortet ska underlätta kontakter med ideellt stödjande vänner. Kortinnehavaren betalar ordinarie avgift.

* Kamratkortet ändrar design. Nu finns det ett nytt Kamratkort. Det kommer att delas ut efterhand som ni som redan har kortet behöver byta ert gamla. Det gamla kortet fungerar fortfarande och kommer att gälla tills alla bytt till det nya.

Välkommen med din ansökan om Kamratkort. För att kunna skriva ut ett kort till dig behöver vi också ett fotografi. Detta kan du bifoga med din ansökan. Du behöver också ange en referensperson. Tänk på att referenspersonen behöver vara en person som arbetar med stöd och service till personer med en funktionsnedsättning i en eller för en kommun eller region.

Det finns över 60 organisationer och verksamheter i Lund som erbjuder gratis medverkan eller entré för en stödjande person. Se vilka i tabellen längre ner på sidan.

Förnya ditt Kamratkort

Skicka ett nytt fotografi med ditt namn, adress och eventuell ny referensperson till oss, om du vill förnya ditt Kamratkort. Du kan antingen skicka ett digitalt fotografi till
E-post: jorgen.wellsten@lund.se
eller skicka en pappersbild med vanlig post till:

Kultur och Fritid
Kamratkortet
Box 41
221 00 Lund

Vill du ansluta din verksamhet?

Vi vill gärna utveckla Kamratkortet ännu mer. Du som vill ansluta din verksamhet är välkommen att höra av dig till Jörgen Wellsten på Kultur- och fritidsförvaltningen. Hjälp oss gärna att sprida kortet till ännu fler!

Var gäller Kamratkortet?

Här finns en lista med alla ställen där du kan använda Kamratkortet.

Kontaktperson:
Jörgen Wellsten
Telefon: 046-359 5181
E-post: jorgen.wellsten@lund.se