Nya restriktioner för fritidsgårdar

Från och med måndag 8 februari öppnar kommunens fritidsgårdar sin verksamhet igen, för barn och unga födda 2002 eller senare. Det gäller endast för bokade aktiviteter med maximalt 8 deltagare per aktivitet.

Tidigare restriktioner kring antal besökare i fritidsgårdarnas lokaler kvarstår för att kunna garantera avstånd inne i lokalerna. Fritidsverksamheten kommer även fortsättningsvis, i möjligaste mån, förlägga sina aktiviteter utomhus och arbeta uppsökande. Vad fritidsgårdarna arrangerar för aktiviteter kan man läsa på deras Instagram-konto.

Fritidsgårdarnas Instagram-konton hittar du på UNGILUNDs hemsida