Fritid Genarp

Den öppna ungdomsverksamheten på Fritid Genarp vänder sig till alla i åldern 12-25 år, verksamheten strävar efter en hög grad av delaktighet och stort inflytande från de unga samt bedriver ett aktivt värdegrundsarbete.

Genom Fritid Lunds "Unga leder unga" bidrag kan ni ungdomar mellan 12-25 år söka pengar för att förverkliga dina önskemål och fritidsbehov. Det kan t.ex. vara att starta en förening eller genomföra ett arrangemang. Vill du veta mer om detta så kontakta oss på Fritid Genarp. Följ oss i sociala medier så får du den senaste informationen om vad du kan göra hos oss.

Kontaktuppgifter:

Adress: Norra Fäladsvägen 5, Genarp 

Telefon: 046-359 66 47

Verksamhetsledare: Frida Grundal