Digital fritidsgård i Lunds kommun

Vi vill erbjuda aktiviteter, information och samtalsstöd till ungdomar i målgruppen för Fritid Lunds verksamhet. Genom att använda plattformen Discord har vi på ett enkelt sätt möjlighet att erbjuda allt från spelkvällar, filmvisning, bakning, föreläsningar, konserter, samtalsstöd, läxhjälp och m.m.

Digital mötesplats -  Discord

Genom att använda en digital mötesplats ökar vi tillgängligheten för de ungdomar som av olika anledningar inte har möjlighet att besöka våra verksamheter fysiskt. Vi får möjlighet att erbjuda verksamhet där alla i målgruppen för Fritid Lund kan delta oavsett förutsättningar.

Discord: @ungilund

Länk till servern: https://discord.gg/r94Cy2h23k

Öppettider och uppdateringar finns i våra sociala medier. 

Instagram: @lunds_ungdomspolitik

Bakgrund

Med anledning av Corona pandemins utveckling under 2020 och den digitala samhällsutvecklingen finns det ett behov för fritidsverksamheterna i Lunds kommun att kunna erbjuda en digital plattform för aktiviteter och umgänge för fritid Lunds målgrupp.
Då det i rådande pandemi inte finns möjlighet att fler än åtta personer träffas vill vi med den digitala mötesplatsen möjliggöra en arena för unga att mötas utan hänsyn taget till vare sig antalet unga som kan mötas eller vart de geografiskt befinner sig