Fritid Norra Fäladen

Den öppna ungdomsverksamheten på Fäladsgårdens fritidsgård vänder sig till alla i åldern 12-25 år, verksamheten har hög grad av delaktighet och stort inflytande samt bedriver ett aktivt värdegrundsarbete.

Om verksamheten

Verksamheten ska främja ungas hälsa, drivkrafter och intressen samt skapa en arena för informellt lärande. Verksamheten samverkar brett och stödjer ungas egen organisering.

Genom Fritid Lunds "Unga leder unga" bidrag kan du söka pengar för att förverkliga dina önskemål och fritidsbehov. Det kan t.ex. vara att starta en förening eller genomföra ett arrangemang. Grundtanken med detta är att ungdomar skapar möjligheter för andra ungdomar. Vill du veta mer om detta så kontakta oss. Vi använder oss av Facebook för information om öppettider och arrangemang.

Om Fritid Norra Fäladen

Fritidsgården finns på Fäladsgården tillsammans med skola och bibliotek som är våra främsta samverkanspartners. Men vi välkomnar även samverkan med andra aktörer på området. Vi erbjuder verksamhet från tisdag-lördag (se öppettider) men ser gärna en ökad delaktighet bland våra besökare både gällande val och genomförande av aktiviteter. Här finns också möjlighet för dans och musik i våra dansalar och replokaler.

Kontaktuppgifter:

Adress: Svenshögsvägen 25A, Lund

Telefon: 046-359 51 92

Verksamhetsledare: Anna Andersson Hörman