Fritid Linero

Den öppna ungdomsverksamheten på Linerogården vänder sig till alla i åldern 12-17 år, verksamheten har hög grad av delaktighet och stort inflytande samt bedriver ett aktivt värdegrundsarbete. Är du mellan 18-25 år är man välkommen i gruppverksamheter eller om man behöver hjälp med att genomföra projekt genom t.e.x unga leder unga , där vi gärna coachar er!

Verksamheten ska främja ungas hälsa, drivkrafter och intressen samt skapa en arena för informellt lärande. Verksamheten samverkar brett och stödjer ungas egen organisering.

Genom Fritid Lunds ”Unga leder unga” bidrag kan du söka pengar för att förverkliga dina önskemål och fritidsbehov. Det kan t.ex. vara att starta en förening eller genomföra ett arrangemang. Grundtanken med detta är att ungdomar skapar möjligheter för andra ungdomar. Vill du veta mer om detta så kontakta oss.

Om Linerogården

Linerogården ligger mitt på Linero i Lund. Alla är välkomna att delta i vår verksamhet och använda våra lokaler. Att delta i aktiviteter är oftast gratis. Förutom ett trevligt café finns följande aktivitetsrum tillgängliga: hantverk/ateljé, musikstudio, dansstudio, biljard, bordtennis, möteslokal etc.

Vi arbetar i stor utsträckning med olika aktivitetsgrupper och har en omfattande erfarenhet av internationella konferenser och ungdomsutbyten genom EU programmen Youth in action och Erasmus + samt inkluderande ungdomsarbete, lokalt och internationellt.

Kontaktuppgifter:

Adress: Tre Högars väg 5, Lund

Telefon: 046-359 51 97

Verksamhetsledare: Fredrik Boye Frick