Fritidsgårdar

Verksamheten, som vänder sig till målgruppen 12-25 år, ska möta ungdomarna där de befinner sig.
Fritidsledare arbetar mobilt och flexibelt för att nå fler unga på fler arenor än tidigare, såväl dagtid som kvällar och helger. Ett antal fasta mötesplatser byggs upp tillsammans med unga utifrån deras intressen.