Ungdomsting 62 är framflyttat till obestämt datum på grund av den rådande situation vi står inför. Tråkigt med nödvändigt!